Eğitim

Online Eğitim

Temel EKG Okuma ve Öğrenme

 • 01. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Eğitim Programının Amacı

  Bu programın amacı, ritm bozukluğu olan hastalara doğru ve hızlı biçimde girişimde bulunulmasını sağlamak üzere sağlık profesyonellerine EKG’nin sistematik analizi ve aritmilerin tanı ve tedavisi ile ilgili temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 • 02. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Eğitim Programının Hedefleri

  Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

  Kalbin anatomi ve fizyolojisi, ileti sistemi, 12 derivasyonlu EKG kaydı ve yatak başı EKG monitorizasyonunu tanımlar.

  EKG’deki elektriksel aktivite ve dalgaları yorumlar.

  EKG’yi sistematik olarak analiz eder.

  Temel kardiyak ritmleri ve yaşamı tehdit eden aritmileri tanır.

  EKG’de normal ve anormal ritmi ve ritm bozukluklarını tanır.

  Kardiyak aritmilerin nedenlerini tanımlar.

  Kardiyak aritmilerin tedavisinde kullanılan ilaçları, defibrilasyonu ve elektriksel kardiyoversiyonu açıklar.

 • 03. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Eğitim Programının Süresi

  Programın toplam süresi 4 saattir. Eğitim programı teorik ve EKG örneklerini içeren vaka çalışmaları ile online simülasyonlu uygulamadan oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya belgesi verilir.

 • 04. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Eğitimcileri Kimler

  Bu programda, Acil Servis Derneği eğitimcileri görev almaktadır.

 • 05. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Eğitim Yöntemleri

  Konuların sözlü anlatımı

  Soru – cevap ile aktif tartışma

  Vaka çalışması: EKG örneklerinin analiz edilmesi

  Vaka çalışması: Simulasyon

  Grup tartışmaları

 • 06. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Eğitim Dokümanları

  Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak hazırlanır ve güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

 • 07. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Başarı Kriterleri

  Eğitim başlangıcında ön test, eğitim sürecinde üç test, sonunda da son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

  Yazılı sınavların ortalamasından (3 ara sınav ve bir final sınavı) en az 80 puan almaları,

  Uygulamada başarılı olmaları,

  Öldürücü aritmileri (sinüs arrest, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, ikinci derece AV blok, AV tam blok, asistoli)  tanımaları,

  Bireysel çalışmaları tamamlamaları (ev ödevleri),

  Teorik ve pratik eğitimin tamamına katılmaları gerekmektedir (Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir).

 • 08. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Verilecek Belge

  Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir.

  Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

  Başarı Belgesi, Acil Servis Derneği yönetimi tarafından imzalanır.

 • 09. Temel EKG Okuma ve Öğrenme Kimler Katılabilir?

  Bu programa, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak olan tüm sağlık profesyonelleri (hemşire, sağlık memuru, ebe, acil bakım teknikeri, fizyoterapist, hekim) ile birlikte sağlık alanında okuyan öğrenciler (hemşirelik okulu, tıp fakültesi, vb) katılabilir.

  Kontenjan 25-30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Satın Al

Kurs kayıt işlemleri Acil Çalışanlarının resmi satış mağazası ACLTEX.COM sayfasından yapılmaktadır. Kurs hakkında merak ettiğiniz konuları bize iletişim sayfamızdan yazabilirsiniz.