Belgeler

Dökümanlar

Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için gereken belgeleri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

  • [ View All ]
  • Onam Formları
  • Yönetmelik
  • Bilgilendirme Formları

Torasentez İçin Aydınlatılmış Onam Formu

Pulmoner Emboli’de Trombolitik İlaç Uygulama İçin Aydınlatılmış Onam Formu

İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Uygulanması için Aydınlatılmış Onam Formu

Alçı-Atel İçin Aydınlatılmış Onam Formu

Girişimsel Sedasyon Analjezi İçin Aydınlatılmış Onam Formu

İntramüsküler Enjeksiyon İçin Aydınlatılmış Onam Formu

Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 13 Eylül 2022

Kuduz Bilgilendirme Formu

[ Bilgilendirme Formları ]

Kuduz Bilgilendirme Formu

İntraosseöz Girişim ve Tedavi Uygulamaları Aydınlatılmış Onam Formu

  • 1
  • 2